Fotogaleri

GALÉRIÁK | fórum | regisztráció | súgó | ESKÜVŐI FOTÓZÁS | TÁRSKERESŐ FOTÓZÁS

Szerződési feltételek

A fotogaleri.hu üzemeltetője a Bodai Reklám Bt. a továbbiakban Szolgáltató.

A fotogaleri.hu oldalak egy fizetős, korlátozottan ingyenes képtárhely-szolgáltatás, melyet a Szolgáltató nyújt a Felhasználók részére, akik fotókat tölthetnek fel az oldalakra.

A regisztrációval minden Felhasználó jogosult 30 napig ingyenesen 10 MB tárhelyen galériákat létrehozni, és a fotogaleri.hu szolgáltatásait igénybe venni. A 30 nap elteltével a galériák tovább aktívak maradnak, és a tárhely 500 MB-ra nő, amennyiben a Felhasználó befizeti a 3 600 Ft éves díjat.
Ellenkező esetben a galériák passzívvá válnak, a Szolgáltató jogosult de nem köteles a regisztrációt megszüntetni, a feltöltött galériákat törölni.

A Szolgáltató nem felel a fotók tartalmáért, minőségéért, és a tulajdonviszonyokért. Pornográf képeket csak jelszóval védett, nem publikus galériákba szabad feltenni. A regisztráció feltételeinek nem megfelelő galériákat a Szolgáltató jogosult törölni az oldalról.

A Szolgáltató köteles a szerződésben megadott szolgáltatások biztosítására éves 99%-os rendelkezésre állás mellett. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. Amennyiben a Szolgáltató karbantartást végez, azt köteles legalább 24 órával a karbantartást megelőzően a Felhasználó tudomására hozni a fotogaleri.hu nyitóoldalán. A tervezett karbantartások időzítésekor a Szolgáltató mindent elkövet, hogy olyan időt válasszon, amikor a szerver látogatottsága a legkisebb, hogy az, minél kevesebb felhasználót érinthessen (pl. hétvégén, éjjel vagy hajnalban). A karbantartások ideje általában nem hosszabb 1 óránál, de maximum 5 órát tehet ki.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak díját, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Felhasználót a fotogaleri.hu nyitóoldalán. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható

A Szolgáltató e-mailben küldött indoklást követően jogosult a szolgáltatást azonnal szüneteltetni és a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amint tudomására jut, hogy a Felhasználó az alábbi előírásokat megszegte:
-Tilos a fotogaleri.hu oldalra törvénybe ütköző, pedofil, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagokat elhelyezni.
-Tilos a fotogaleri.hu oldalra a Magyar Köztársaság törvényeit sértő képeket, szövegeket feltölteni.
-Tilos a fotogaleri.hu-ra olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja.
-Tilos a fotogaleri.hu-n sorozatban üres, képek nélküli, csak nyitóképes galériákat nyitni.A harmadik ilyen galéria nyitása a szerződési feltételek megszegésének minősül.
-Tilos a fotogaleri.hu-n termék, szolgáltatás, és ingatlan fotók megjelentetése kereskedelmi célból. ( pl: autó, ruha bútor.....)
-Tilos a fotogaleri.hu oldalra animált gif képeket feltölteni.

Tilos fotogaleri oldal fórumán
-sértegetni partnereinket, gorombáskodni, molesztálni őket
-értelmetlen szavakat begépelni
-illetlen, megbotránkoztató, dolgokat írni,
-olyan információkat közétenni, amelyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket
-önkényuralmi jelképpel bármilyen módon kapcsolatos neveket használni, illetve ilyen jellegű szövegeket közzétenni.
-személyiségi jogokat korlátozó, sértő
-bűncselekmény elkövetésére sarkalló
-bűncselekmény elkövetésével vádoló szövegek, információk közzététele
-a reklámtevékenység, különösen URL-ek beillesztése,
-a www.fotogaleri.hu oldalra nézve hátrányos szövegek megjelentetése, konkurens oldalakkal történő összehasonlítása
A fotogaleri oldal tulajdonosának joga van a fenti szabályok megsértőit a fórum használatából kizárni, a szabályzatnak nem megfelelő szövegeket törölni.

-Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Megrendelő által a fotogaleri.hu oldalon elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményi károkért.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez az adatszolgáltatásra vonatkozó törvényi kötelezettség

A Szolgáltató jogosult a jelen szerződést egyoldalúan módosítani, melyről 30 nappal a változás érvénybe lépése előtt köteles tájékoztatni a Felhasználókat.

A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mailben vehető igénybe az info@fotogaleri.hu e-mail címen.

A Felhasználó köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a Felhasználó felelősséggel tartozik.

A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.

A fotogaleri.hu oldalak képeit a regisztrált Felhasználók töltik fel, azokért a Szolgáltató semmilyen felelőséget nem vállal. Az esetleges jogi következmények a Felhasználót terhelik.

A fotogaleri.hu üzemeltetője, mint Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a fotogaleri.hu oldalra feltöltött képek miatti közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, azaz elmaradt nyereségért, jövedelemelmaradásért vagy használat-kiesésből származó károkért

A fotogaleri.hu oldalakon található képek kereskedelmi jellegű felhasználása, másodlagos közlése csak a képet feltöltő Felhasználó írásos engedélyével lehetséges. Az ebből eredő jogi következményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A fotogaleri.hu oldalak design elemei, technikai megoldásai a Bodai Reklám Bt. szerzői jogvédelme alatt áll, így ezek másolása, bármilyen más célra történő felhasználása nem engedélyezett.

Az oldalakon található információk teljes vagy részleges utánközlése kizárólag a Szolgáltató írásos beleegyezésével történhet.

A Felhasználó a "szerződési feltételeket elfogadom" négyzet kipipálásával elismeri, hogy jelen szerződést elolvasta, a szerződést értelmezte, és annak minden pontját elfogadja.

Rólunk | Szerződési feltételek | Kapcsolat | Adatvédelem | Lap teteje